Σωκράτης & Όμηρος – Η Πολιτική Παιδεία και η Αλήθεια των Ιερών Μυστηρίων των Ελλήνων (συλλογή κειμένων).


Τα πρώτα 4  κείμενα είναι βασισμένα στο «Εις τας Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα» του Πρόκλου, τα υπόλοιπα ειναι αυτούσια κομμάτια – θεματικές απο το εν λόγω έργο του Πρόκλου.

 

 1. Πως διασκευάζουν τους περί Θεών μύθους οι Θεολόγοι. Απόδοση των αιτιών και λύση των σχετικών με αυτούς εξετάσεων.

 2. Οι διάφοροι τρόποι Θεομαχίας στους Θεολόγους, που φωτίζουν την εντός αυτής κρυφή αλήθεια. [1/5/2010]

 3. Πως θα μπορούσε κανείς να υπερασπιστεί τους Ομηρικούς μύθους που δημιουργούν την εντύπωση ότι αποδίδουν στους Θεούς την ευθύνη για τα κακά. [15/5/2010]

 4. Πως δημιουργεί η Ομηρική ποίηση την εντύπωση ότι ανάγει στους θεούς την σύγχυση των όρκων. Η αληθινή διήγηση σχετικά με το ζήτημα. [1/6/2010]

 5. Πως ο Ζευς στην Ομηρική ποίηση έρχεται σε έριδα με τους Θεούς μέσω της Θέμιδας. Ανάπτυξη της συνολικής θεωρίας του μύθου.[15/6/2010]

 6. Ποια η κρίση για τις Θεές (Αθηνά, Ήρα & Αφροδίτη) στους Ομηρικούς μύθους και ποιους διαφορετικούς τρόπους ζωής υπονοεί. [1/7/2010]

 7. Ποιές μεταβολές των Θεών εισάγονται στους σχετικούς με αυτούς μύθους, με πόσους τρόπους τις παρουσιάζουν και για ποιές αιτίες. [15/7/2010]

 8. Τα όνειρα που στέλνονται και δημιουργούν την εντύπωση πως αποδίδουν στους Θεούς ψεύδος. Τι εξηγήσεις θα δώσουμε για το ζήτημα. Η απόδειξη ότι το θείον δεν ψεύδεται. [1/8/2010]

 9. Υπεράσπιση απο κοινού των ομηρικών και των πλατωνικών μύθων που μιλούν για τα δικαστήρια του Άδη και για την εκεί ρύθμιση των διαφορών που έχουν οι ψυχές οι οποίες χωρίστηκαν απο τα σώματα, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εν σώματι ζωής τους. [15/8/2010]

 10. Για ποιες αιτίες η ομηρική ποίηση αναπέμπει θρήνους και προκειμένου για τους ήρωες και για τους θεούς, ακόμα και για τον άριστο των ηρώων και τον μέγιστο των θεών [1/9/2010]

 11. Ποια όμως και η αιτία του λεγόμενου γέλωτα των θεών στους ομηρικούς μύθους, και γιατί η ομηρική ποίηση παρουσιάζει τους θεούς να γελούν ασυγκράτητα με τον Ήφαιστο [15/9/2010]

 12. Υπεράσπιση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους η ομηρική ποίηση δίνει την εντύπωση ότι παρακινεί τον ακροατή να περιφρονεί την σωφροσύνη. [1/10/2010]

 13. Τι υποδηλώνει η ένωση του Διός με την Ήρα. Ποιος ο Κόσμος της Ήρας. Ποιος ο τόπος της συνεύρεσης. Τι σημαίνει ο έρωτας του Διός και ποιπς ο θείος ύπνος. Συνολική εξήγηση όλης της σχετικής μυθολογίας. [15/10/2010]

 14. Τι υποδηλώνει η μυθολογία η σχετική με την Αφροδίτη, τον Άρη και τα δεσμά του Ηφαίστου, με τα οποία λέει ότι ο τελευταίος έδεσε και τους δύο μαζί [1/11/2010]

 15. Τι πρέπει να πούμε για τις παρατηρήσεις του Σωκράτη σχετικά με τη φιλοχρηματία που ο Όμηρος αποδίδει στους ήρωες [15/11/2010]

 16. Πως πρέπει να δικαιολογήσουμε την αδιαφορία για τη θεότητα που φαίνεται να εκδηλώνουν οι ήρωες στην Ομηρική ποίηση [1/12/2010]

 17. Κατά πόσο οι Ομηρικοί ήρωες φαίνεται να εκδηλώνουν μια γενικά ανήθικη στάση απέναντι στην ζωή των εχθρών τους ; [15/12/2010]