«Περί της των κακών υποστάσεως» – Πρόκλος : συλλογή κειμένων


Α’ Μέρος

Β΄ Μέρος – που υπάρχει το κακό

Γ’ μέρος

Δ’ μέρος

Ε’ μέρος

ς’ μέρος