Ζωογoνία !


  1. Ζωογoνία : η νοητική θεός Ρέα/Δήμητρα (δηλ. η καθολική πηγή της νοητικής και θείας ζωής & καθολικός κρατήρας των ψυχών), η Ηγεμονική θεός Περσεφόνη/Κόρη (δηλ. ή Ζωογόνος τριαδική Αρχή, ήτοι Άρτεμις Κορική (Εκάτη) –  Περσεφόνη –  Αθηνά Κορική), αλλά και η Ήρα (δηλ. ο κρατήρας των ψυχών και πηγή της ζωής). [15/12/2009]

  2. Κάθοδος – άνοδος ψυχώ και το χωροδικτύωμα ναών [1/8/2010]

  3. Εικόνες από τους αναφερόμενους ιερούς τόπους της ζωογόνου βαθμίδας

     

η Εφέσια Αρτέμιδα!!