Τα Χελιδονόψαρα του Αιγαίου : Μυκηναϊκοί και Μινωικοί σφραγιδόλιθοι και τοιχογραφίες


Να τονίσουμε πως ΟΛΑ όσα υπάρχουν πάνω σε ναούς, βωμούς, τάφους, αγγεία, σφραγιδόλιθους, δαχτυλίδια κτλ., ΔΕΝ είναι διακοσμητικές ζωγραφιές – όπως ρόδακες, άνθη, λουλούδια, «σβαστιγκες», ισοσκελείς σταυροί, κτλ. – αλλά γράμματα/λέξεις και ιερατικά-μαθηματικά θεουργικά «σύμβολα/συνθήματα» της Μινωικής γραμμικής Α’ και Μυκηναϊκής B’, της Κυπριακής συλλαβογραφίας αλλά και των Κρητικών ιερατικών ιερογλυφικών.

Τοιχογραφία  με Χελιδονόψαρα  από την Φυλακωπή της Μήλου, 1600-1500 π.Χ, Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Όλοι οι σφραγιδόλιθοι που ακολουθούν χρονολογούντε απο το 2900 – 1100 πΧ.

Διάφορα Χελιδονόψαρα σε σφραγιδόλιθους απο όλη την Ελλάδα, που δεν είναι όμως γνωστός ο ακριβής τόπος προελεύσεως:

Διάφορα Χελιδονόψαρα σε σφραγιδόλιθους : μεγάλα σχεδια και φωτογραφίες από τα πραγματικά αντικείμενα

Χελιδονόψαρα σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Κρήτη:

Χελιδονόψαρα σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Κρήτη : μεγάλα σχεδία και φωτογραφίες από τα πραγματικά αντικείμενα

Χελιδονόψαρα  σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Σκόπελο :

Χελιδονόψαρα  σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Σκόπελο : μεγάλα σχέδια και φωτογραφίες από τα πραγματικά αντικείμενα

Χελιδονόψαρα  σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Αχαία :

Χελιδονόψαρα  σε σφραγιδόλιθους που βρέθηκαν στην Αχαϊα :  μεγάλα σχέδια και φωτογραφίες από τα πραγματικά αντικείμενα

 

Πηγή για όλες τις φωτογραφίες των σφραγιδόλιθων που φέρουν Χελιδονόψαρα είναι η τεράστια βάση δεδομένων – με τους 9.500+ Μυκηναϊκούς και Μινωικούς σφραγιδόλιθους και επιγραφές – του German Archaeological Institute (DAI) και του Archaeological Institute of the University of Cologne.