Πάφος Κύπρου (ο οίκος του Αιώνα, του Θησέα, του Ορφέα) – 24/7/2012