Ιερατικά και ταφικά εκθέματα στο Μουσείο Χανίων (αγγεία & λάρνακες)


Απτέρα Χανίων (τοποθεσία Καλάμι, 1300-1250 π.Χ.)