Η Κρήτη των Ατρειδών: το ένθεο θρησκευτικό ζην των Ελλήνων κατά την Κρητομυκηναϊκή εποχή (1η & 2η π.Χ. χιλιετία)


Μία πάρα πολύ μικρή συλλογή φωτογραφιών (270 των αριθμό) από θρησκευτικά πιθάρια, αγγεία, τοιχογραφίες και ελάχιστους σφραγιδόλιθους της Μυκηναϊκής Κρήτης, την εποχή που οι Μυκηναίοι Ατρείδες – ο Μενέλαος – και οι απόγονοί τους Βασιλείς και Ιερείς διοικούσαν ως Βασιλείς και Άνακτες την Κρήτη.


16/1/2015


Πηγές των φωτογραφιών είναι τα βιβλία του Sir Arthur J. Evans για το ανασκαφικό του έργο στην Κρήτη  :

 1. Cretan pictographs and prae-Phoenician script with an account of a sepulchral deposit at Hagios Onuphrios near Phaestos in its relation to primitive Cretan — London, 1895 – http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1895/0001
 2. The Mycenaean tree and pillar cult and its Mediterranean relations: with illustrations from recent Cretan finds—London, 1901 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1901/0001
 3. The prehistoric tombs of Knossos (aus: Archaeologia or Miscellaneous tracts relating to antiquity) —- London, 1905 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1905/0001
 4. Scripta minoa: the written documents of minoan Crete with special reference to the archives of Knossos (Band 1): The hieroglyphic and primitive linear classes —- Oxford, 1909 – http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1909/0001
 5. The Palace of Knossos: Provisional Report for the Year 1903 (in: The Annual of the British School at Athens, 9.1902/1903, S. 1-153) —- London, 1903 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1903/0002
 6. The ‘Tomb of the Double Axes’ and associated group, and the pillar rooms and ritual vessels of the ‘Little Palace’ at Knossos’ —London, 1914- http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1914/0005
 7. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Band 1): The Neolithic and Early and Middle Minoan Ages — London, 1921 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1921bd1/0001
 8. «The ring of Nestor». A glimpse into the Minoan after-world and a sepulchral treasure of gold signet-rings and bead-seals from Thisbê, Boeotia —-London, 1925 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1925/0001
 9. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Band 2,1): Fresh lights on origins and external relations —- London, 1928 – http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928/0001
 10. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Band 2,2): Town houses in Knossos of the new era and restored West Palace Section —- London, 1928a –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928a/0001
 11. The shaft graves and bee-hive tombs of Mycenae and their interrelation —- London, 1929 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1929/0001
 12. The earlier religion of Greece in the light of Cretan discoveries —-London, 1931 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1931/0006
 13. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Band 4,2): Camp-stool Fresco, long-robed priests and beneficent genii —-London, 1935-http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935a/0004
 14. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Band 4,1): Emergence of outer western enceinte, with new illustrations, artistic and religious, of the Middle Minoan Phase —-London, 1935 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935/0004
 15. The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos (Index) —- London, 1936 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1936/0002
 16. Scripta minoa: the written documents of minoan Crete with special reference to the archives of Knossos (Band 2): The archives of Knossos: clay tablets inscribed in linear script B —- Oxford, 1952 –http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1952/0001