Η Θόλος ή »Θύμελη» στο Ασκληπείο της Επιδαύρου


Aναπαράσταση της Θόλου ή »Θύμελης» στο Ασκληπείο της Επιδαύρου – Το τελειότερο κυκλικό οικοδόμημα της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.