Ορφικός ύμνος Ασκληπιού (θυμίαμα μάνναν)


«Ιητήρ των πάντων, Ασκληπιέ, δέσποτα Παιάν, που θέλγεις τους πολυαλγείς πόνους των νόσων των ανθρώπων, ηπιόδωρε, κραταιέ, ας έρθεος οδηγώντας σε εμάς την υγεία και παύοντας τις νόσους και τις χαλεπές κήρες του θανάτου, αυξιθαλή, επίκουρε, απαλεξίκακε, ολβιόμοιρε, το κρατερόν θάλοςτου Φοίβου Απόλλων αγλαότιμον, εχθρέ των νόσων, που έχεις σύλλεκτρον σου την αμεμφή Υγεία. Έλθε, μακάριε, σωτήρα, φέρνοντας εσθλό τέλος του βίου.»

Ἰητὴρ πάντων, Ἀσκληπιέ, δέσποτα Παιάν, θέλγων ἀνθρώπων πολυαλγέα πήματα νούσων, ἠπιόδωρε, κραταιέ, μόλοις κατάγων ὑγίειαν καὶ παύων νούσους, χαλεπὰς κῆρας θανάτοιο, αὐξιθαλής, ἐπίκουρ᾽, ἀπαλεξίκακ᾽, ὀλβιόμοιρε, Φοίβου Ἀπόλλωνος κρατερὸν θάλος ἀγλαότιμον, ἐχθρὲ νόσων, Ὑγίειαν ἔχων σύλλεκτρον ἀμεμφῆ, ἐλθέ, μάκαρ, σωτήρ, βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ὀπάζων.

One comment on “Ορφικός ύμνος Ασκληπιού (θυμίαμα μάνναν)

  1. […] via Ορφικός ύμνος Ασκληπιού (θυμίαμα μάνναν) […]

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.