Ορφικός ύμνος Αιθέρος (θυμίαμα κρόκον)


«Ω εσύ  που έχεις του Διός το υψιμέλαθρον αει ατειρές κράτος, άστρων ήλιου και σελήνης μέρισμα, πανδαμάτωρ, πυρίπνοε, πάσι ζωής έναυσμα, υψιφανή Αιθήρ, Κόσμου στοιχείο άριστο, αγλαό ώ βλάστημα, σελασφόρο, αστροφεγγές, καλώντας σε σε λίτομαι»

Διὸς ὑψιμέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές, ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα, πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσμα, ὑψιφανὴς Αἰθήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον, ἀγλαὸν ὦ βλάστημα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι.