Οι χαρακτηρισμοί «θείος» & «δαιμόνιος»


Οι θείοι (νεο)πλατωνικοί φιλόσοφοι – όπως ο Πρόκλος, σχολάρχης της πλατωνικής ακαδημίας και τελευταίος ανεπίσημα Ιεροφάντης και Δαδούχος των Ελευσίνιων Μυστηρίων – απέδιδαν την ονομασία θείος στον Πυθαγόρα, στον Παρμενίδη, στον Σωκράτη, στον Πλάτωνα και στους παλαιότερους (νεο)πλατωνικους, όπως ο Ιάμβλιχος και ο Πλωτίνος, επειδή έφτασαν στα ανώτατα επίπεδα της γνώσης του Ενός. Στον δε Αριστοτέλη, επειδή δεν έφτασε καν στο επίπεδο των Ιδεών αλλά έφτασε μόνον και μετά βίας στην νοητική ενέργεια, απέδιδαν την προσωνυμία δαιμόνιος, που δηλώνει ένα επίπεδο πολύ κατώτερο από τους θεούς.

Συγγραφέας κειμένου : Κεφάλας Ευστάθιος [26/11/2009, ΕΛΛΑΣ]

Advertisements