Πλατωνικός «Παρμενίδης», ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελληνικής Φιλοσοφίας & Θεολογιας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού «Θεραπεύειν» [Θρησκεύειν]!


  1. Πλατωνικός «Παρμενίδης», ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελληνικής Φιλοσοφίας & Θεολογιας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού «Θεραπεύειν» [Θρησκεύειν]! (μέρος Α)

  2. Πλατωνικός «Παρμενίδης», ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελληνικής Φιλοσοφίας & Θεολογιας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού«Θεραπεύειν» [Θρησκεύειν]! (μέρος Β)

ο γεννημένος το 520π.Χ. φιλόσοφος από την ελληνική αποικία των Φωκαέων στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας, ο θεϊκός Παρμενίδης!