Περί Ορφικής, Ομηρικής & Ησιόδειας μυθολογίας (συλογή κειμένων)