Η Χρυσή νεκρική προσωπίδα γνωστή και ως «μάσκα του Αγαμέμνονος», από τον λακκοειδή τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. Βρέθηκεαπό τον Heinrich Schliemann το 1876. 16ος αι. π.Χ.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.