Μελέτες επί της επταμερούς ιερής Θρησκείας των Ελλήνων, της αδιαχωρίστου επτάδας: πανελλήνια(ορφική) Θεολογία, ένθεη ποίηση(Ομηρική & Ησιόδεια), Μύθοι & Τραγωδίες(Αισχύλου, Σοφοκλέους & Ευριπίδου κτλ.), Φιλοσοφία(Πυθαγόρεια – Πλατωνική – νεοΠλατωνική), Θεουργία(τελεστική – ιερατική – τελεσιουργική τέχνη), Εορτές Θεών, Μυστήρια Θεών)


 1. Η σχέση της Ψυχής και της Πολιτείας [Πολίτευμα] κατά τον Πλάτωνα [1/1/2009]
 2. Περί Διχοστασίας – κατάλυση της πολιτείας. [1/2/2009]
 3. Περί των ονομάτων των θεών και των όντων [3/7/2009]
 4. Η άνοδος της ψυχής στον Πρώτο Θεό (συλλογή) [16/7/2009][1/8/2009][1/9/2009][16/9/2009][1/10/2009]
 5. Η των Ελλήνων Θεολογία : «κατά Πλάτωνα Θεολογία» («Ποιός» και τι είναι ο Θεολόγος και τι πράγμα η Θεολογία για τους Έλληνες) – Πρόκλος [15/8/2009]
 6. Πλατωνικός «Παρμενίδης», ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελληνικής Φιλοσοφίας & Θεολογιας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού «Θεραπεύειν» [Θρησκεύειν]! (συλλογή) [1/3/2009]
 7. Ο Πλατωνικός Δημιουργός & Πατέρας του Παντός Ζεύς (συλλογή)[15/10/2009][1/11/2009][ 15/11/2009]
 8. Περί Ήρας. [1/12/2009]
 9. Θεών Γάμοι! [ 1/12/2009]
 10. Περί του ιερού Γάμου Διός & Ήρας [Ιλιάδα, Ξ’ Ραψωδία, σ. 157 – 353] [15/12/2009]
 11. Σωκράτης & Όμηρος – Η Πολιτική Παιδεία και η Αλήθεια των Ιερών Μυστηρίων των Ελλήνων (συλλογή)[15/2/2010][1/3/2010][15/3/2010][1/4/2010][15/4/2010][1/5/2010][15/5/2010][1/6/2010][15/6/2010][1/7/2010][16/7/2010][1/8/2010][16/8/2010][1/11/2010][15/11/2010]
 12. Το όντως ΟΝ [Ορφικό Ωό] του Ελληνικού Θρησκεύειν [15/12/2009]
 13. Η μερική ή δεύτερη Δημιουργία, εκ των πλατωνικών «νέων θεών» [συλλογή][1/1/2010][15/1/2010][1/2/2010][15/2/2010]
 14. Το Πλατωνικό “τέλειο έτος” [1/4/2009 ]
 15. Οδηγίες για τους νεκρούς! [1 – 7 – 2009]
 16. Τα Ομηρικά έπη και η «εν τω νοητώ» των ψυχών πλατωνική «Αποκατάσταση»!
 17. Η κατά Πλάτωνα «αποκατάσταση» των ψυχών [1/3/2010]
 18. Τα έθη των ανθρώπων [1/1/2010]
 19. Περί του μύθου του 10ου βιβλίου της Πλατωνικής «Πολιτείας» [συλογή][1/5/2009][22/8/2009]
 20. Η Φιλοσοφική & θεολογική υπόσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα, Πλατωνικός «Παρμενίδης» & «Τίμαιος» – Μικρά & Μεγάλα Παναθήναια(Συλλογή) [1/6/2009]
 21. Δια κάθε άνθρωπο ένας είναι ο τρόπος θεραπείας! [1/1/2009][1/11/2009]
 22. Μούσες [2/1/2009]
 23. Αφροδίτη [4/1/2009]
 24. Ήρωες – Ημίθεοι [5/1/2009]
 25. Οι Τιτάνες Προμηθέας και Επιμηθέας, ο Ησιόδειος και Πλατωνικός μύθος της Πανδώρας! [15/8/2009]
 26. Τα πέντε Ησιόδεια γένη των ανθρώπων [17/8/2009]
 27. Ο Φιλόσοφος, ο Ερωτικός και ο Μουσικός [1/10/2009]
 28. Τρόποι γνώσης των όντων [1/10/2009]
 29. Πότε συμβαίνει η είσοδος της ψυχής στο οργανικό σώμα ; [15/10/2009]
 30. Γιατί οι μερικές – επιμέρους ψυχές όταν κατεβαίνουν στη γένεση γεμίζουν με ένυλη ταραχή και κακά;;[15/10/2009]
 31. Γιατί η μερική – επιμέρους ψυχή κατεβαίνει στα σώματα ;[15/10/2009]
 32. Η αναγωγή σύμπασας της συστάσεως της Ψυχής του Κόσμου στις θεϊκές τάξεις [1/11/2009]
 33. Περί Κίρκης [1/12/2009]
 34. Περί Πλειάδων [1/12/2009]
 35. Η των όντων ποικιλία [1/12/2009]
 36. Εικόνες της δύναμης των Θεών [1/12/2009]
 37. Βαθμίδες και Κόσμοι των Θεών, παρά των Ελλήνων (Ορφέας, Πυθαγόρας, Πλάτων) [15/12/2009]
 38. Ζωογoνία ! [Συλογή][15/12/2009][1/2/2010]
 39. Περί Μύθων (γενικά) [15/1/2010]
 40. Περί Ορφικής, Ομηρικής & Ησιόδειας μυθολογίας (Συλλογή) [15/1/2010][1/2/2010]
 41. Βίος της ψυχής (είσοδος & έξοδος στο και από το σώμα) [ 15/2/2010]
 42. Γνώθι Σ’ αυτόν & Φιλοσοφία [1/3/2010]
 43. Έρως (θεϊκός έρωτας/εραστής & πάνδημος έρως/εραστής) [1/3/2010]
 44. Γνώσεις [1/3/2010]
 45. Το δαιμόνιο του Σωκράτη (ανάλυση)[15/3/2010]
 46. Περί των δαιμόνων που μας έλαχαν [15/3/2010]
 47. Τα κατεξοχήν στοιχεία της πρόνοιας των Θεών και των δαιμόνων για τα κατώτερα όντα [15/3/2010]
 48. Ευτελείς και αγενείς («κατώτερες») ψυχές[15/3/2010]
 49. Η ψυχική ίαση/θεραπεία, ο Έρωτας και ο….Καιρός! [15/3/2010]
 50. Μάθηση και εύρεση[1/4/2010]
 51. Η πονηριά της ψυχής [1/4/2010]
 52. Ποια τα μαθήματα που συντελούν στην όλη πολιτική αρετή «ν τας διαστρόφοις πολιτείαις» [1/4/2010]
 53. Το «Αγαθό», τα βουλευτήρια (πολιτική) και οι συμβουλές [1/4/2010]
 54. Δικαστής & Νομοθέτης – Δίκαιο & Άδικο – Νόμιμο & Άνομο[1/4/2010]
 55. Το πολυκέφαλο θηρίο[1/4/2010]
 56. Στρατιώτης, Στρατηγός και Πολιτικός [1/4/2010]
 57. ψυχική άγνοια και ψυχικοί καθαρμοί [15/4/2010]
 58. Μανία & άγνοια [15/4/2010]
 59. (προς)ευχή προς τους Θεούς [15/4/2010]
 60. Η γενεαλογία του Δαρδάνου [15/4/2010]
 61. H αληθινή κάθαρση της ψυχής [15/4/2010]
 62. Η παρά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσοφική/θεολογική εξήγηση τoυ περί τον Προμηθέα μύθου (Αισχυλικές τραγωδίες, Ησιόδειος και Πλατωνικός μύθος) : μύθος του Δευκαλίωνα και γένεση του Έλληνα! [15/4/2010]
 63. Ο Μύθος του Φαέθωντα! [1/5/2010]
 64. Πώς φτάνουν οι εκλάμψεις των θεών σε όσα έχουν μεταβαλλόμενη της υπόστασή τους [1/5/2010]
 65. Ασπίδα και δόρυ των θεών : θεολογική εξήγηση! [1/5/2010]
 66. Ο καθολικός δημιουργός πάσης της σωματοειδούς συστάσεως [1/5/2010]
 67. Περί κοινοκτημοσύνης των γυναικών/ανδρών στην πλατωνική «Πολιτεία» [15/5/2010]
 68. Περί Ιερών γάμων [15/5/2010]
 69. Πολιτειακά γένη/τάξεις και θεϊκές βαθμίδες [15/5/2010]
 70. Πλατωνικός «Παρμενίδης»  και «Τίμαιος» [συνοπτικά] [15/5/2010]
 71. Πλατωνικός «Τίμαιος» (εκ του υπομνήματος του Πρόκλου) [15/5/2010]
 72. Οι διττές ανακυκλήσεις του σύμπαντος – οι βασιλείες του Κρόνου και του Διός [15/5/2010]
 73. Αντιθέσεις των δυνάμεων μέσα στο Σύμπαν [15/5/2010]
 74. Η οντολογική (ερωτική) σχέση Φιλόσοφου και νεανίσκου : Σωκράτης και Αλκιβιάδης ! [1/6/2010]
 75. Σπορά και διανομή των ψυχών [1/6/2010]
 76. Πως πρέπει να νοηθεί η είσοδος και η έξοδος της ψυχής στο 10-ον βιβλίο της Πολιτείας [1/6/2010]
 77. Τα εν ουρανώ και γη χάσματα, στο δέκατο βιβλίο της πλατωνική «Πολιτείας» [1/6/2010]
 78. Οι Πλουτώνειες λήξεις των ψυχών και τα Ελευσίνια μυστήρια. ακάρων νήσοι, δεσμωτήριο της τίσεως και καθαρτικοί τόπου =ή η του Πλούτωνος τρίοδος ως ένα εκ των τριών περασμάτων του λειμώνα/ δαιμόνιου τόπου/αιθέρα ή τόπου της δίκης των ψυχών) [1/7/2010]
 79. Θείοι & Θεοφιλείς άνθρωποι (κατά τον Χαιρωνεύς Πλούταρχο) [16/8/2010]
 80. Τα Δελφικά παραγγέλματα «Γνώθι Σ’ αυτόν» και «Μηδέν Άγαν» στην Πλατωνική «Πολιτεία»[1/9/2010]
 81. Περί Δήλιου προβλήματος [15/9/2010]
 82. Μετενσαρκώσεις (κάθοδοι ψυχών) & ποιες ψυχές πέφτουν στην αλογία [1/10/2010]
 83. Σώμα, ψυχή, Νους (Δαίμων) [1/10/2010]
 84. Η λήθη των ψυχών κατά την κάθοδό τους εν τη γενέσει [15/10/2010]
 85. Περί Ειμαρμένης [15/10/2010]
 86. Ιερουργικοί & θεολογικοί όροι [1/11/2010]
 87. Η διπλή ταυτόχρονη ζωή της ψυχής, τα όνειρα και η μαντική! [1/12/2010]
 88. Η Οντογένεση και τα είδη των όντων του Κόσμου [16/12/2010]
 89. Το ανομολόγητο της ουσίας των όντων και της Αλήθειας! («Τί ἐστιν ἀλήθεια ;») [1/2/2011]
 90. Οι διαιρέσεις των Κρείτωνων (ανώτερων) γενών : Αρχάγγελοι, Άγγελοι, Δαίμονες, Ήρωες και η κατ΄ ουσία, δύναμη και ενέργεια διαφορές τους από τις τις ψυχές και τους θεούς (Διαφορές : στον τρόπο παρουσίες τους, στις ενέργειες τους, στο μέγεθος της παρουσίας τους, στα αγάλματά τους, στο καθαρτικό στοιχείο τους, στα αγαθά που παρέχουν με τις παρουσίες τους, στο φώς που εκπέμπουν, στις διαθέσεις των ψυχών που τους καλούν, στις επιπρόσθετες παροχές τους) [16/7/2011]
 91. Ποιό το Ησιόδειο Χάος και ποιό το Ορφικό Χάος [16/1/2012]
 92.  Ζεύς ή Δίας ;; [1/2/2012]
 93. Πρόκλος : Περί των 10 προς την πρόνοια απορρημάτων [1/3/2012]
 94. Περί πρόνοιας και ειμαρμένης (Πρόκλος) [16/3/2012]
 95. Διαφέρει δε ξόανον, και βρέτας, και άγαλμα [1/6/2012]
 96. Περί του υπερούσιου και αμέθεκτου Πλατωνικού Αγαθού ή Ένα ή Ορφικού Χρόνου και περί των υπερούσιων, μεθεκτών & αυτοτελών Ενάδων/Αγαθών : ο παρά των αρχαίων Ελλήνων άγνωστος, άλληπτος, ανύπαρκτος, εξηρημένος, ανυπόθετος, αναίτιος, άρρητος, αμμέθεκτος, υπερούσιος “πρώτος Θεός” και οι εξ αυτού δημιουργημένοι υπερούσιοι, μεθεκτοί & αυτοτελείς Θεοί. [1/6/2012]

 97. Η εμφάνιση της Πλατωνικής φιλοσοφίας – Πρόκλος [16/6/2012]
 98. Τα νοήματα που επιθυμούν όλα τα όντα : ο πλατωνικός διάλογος «Παρμενίδης» – Πρόκλος [16/6/2012]
 99. Φιλοσοφική (προσ)ευχή προς όλες τις βαθμίδες των Θεών – Πρόκλος [16/6/2012]
 100.  Η μήνις (θυμός) των Θεών (προς τα όντα)! [1/7/2012]
 101.  Η Αγωγή των Παίδων κατά τον Θείον Ιάμβλιχο [1/7/2012]
 102. Μενέλαος, ένας κατά θέση Δαίμων [1/8/2012,]
 103. Περί Βίων (στον πλατωνικό «Φαίδρο, 248.c.2 – 248.e.5») [1/8/2012]
 104. ο εν τω Καβειρίω της Θήβας Παίς [1/8/2012]
 105. Περὶ θείων ὀνομάτων ὁ παρὼν λόγος :περὶ τῶν ἐν τοῖς θεοῖς αὐτοῖς κρυφίως ἱδρυμένων ὀνομάτων [1/9/2012]
 106. Τι είναι αυτό που έκανε τις ψυχές να λησμονήσουν τον Θεό Πατέρα τους [1/9/2012]
 107. Το όνομα «Θεός» [1/10/2012]
 108. Που πρέπει να ανέβουμε και που να επιστρέψουμε;; [15/10/2012]
 109. «Περί της των κακών υποστάσεως» – Πρόκλος : συλλογή κειμένων [15/11/2012,  1/12/2012, 15/12/2012, 1/1/2013, 15/1/2013, 1/2/2013, 15/2/2013, 1/3/2013, 15/3/2013, 1/4/2013, 15/4/2013, 1/5/2013, 15/5/2013, 1/6/2013, 15/6/2013, 1/7/2013]
 110. Τρόποι περιγραφής του θείου στους Έλληνες : Θεολογία (Ορφική) ένθεη ποίηση (Ομηρική & Ησιόδεια), Φιλοσοφία (Πυθαγόρεια/Πλατωνική-νεοπλατωνική) και Θεουργία/τελεστική/ιερατική [1/2/2013]
 111. O Aυτοκράτωρ Ιουλιανός για την «ειδωλολατρεία» και την αληθή των Θεών Θεραπεία! [15/6/2013]
 112. Πυθαγόρειοι [1/9/2013]
 113. Περί δημιουργίας ονομάτων εκ των Ψυχών/όντων [15/11/2013]
 114. ο Άνθρωπος [15/11/2013]
 115. Το τέλος των θεοπαράδοτων Ελευσινίων μυστηρίων, η επικράτηση του Γνωστικισμού και η εν έτη 431 – 485μ.Χ. προσπάθεια ανακάμψεως της θρησκείας τως Ελλήνων δια της Πλατωνικής Ακαδημίας [1/12/2013]

 116. Περί Θεών – μέρος Α’ (εκ του υπομνήματος του Πρόκλου στον “Κρατύλο” του Πλάτωνα) [1/1/2014]

 117. Περί Θεών – μέρος B’ (εκ του υπομνήματος του Πρόκλου στον “Κρατύλο” του Πλάτωνα) [15/1/2014]

 118. Περί της Καθ’ Έλληνας Ιερατικής τέχνης – Πρόκλος [1/2/2014]

 119. Ρήσος ο Θράξ – ένας ανθρωποδαίμων [15/2/2014]
 120. Διαφέρει το θύειν (θυσία, θυηλές) του “ἔρδειν” & “ῥέζειν” (ιερουργία, σφάξαι ιέρειον) [15/2/2014]
 121. Πλατωνικοί διάλογοι : η ορθή αντιμετώπιση τους, τουτέστιν ως μυητικά κείμενα [15/3/2014]
 122. Καβείρια Μυστήρια (ενδεικτική αναφορά) [15/3/2014]
 123. Ελευσίνια Μυστήρια (ενδεικτική αναφορά) [15/3/2014]
 124. Συμβόλων Πυθαγορείων εξήγησις : προτροπές προς την των Θεών γνώση και θρησκεία [1/4/2014]
 125. Συμβόλων Πυθαγορείων εξήγησις : προτροπές προς την σοφία [15/4/2014]

 126. Η σχέση της φιλοσοφίας του Σταγειρίτη  Αριστοτέλη με την θρησκεία των Θεών : Αριστοτέλης & ένθεο ζην(θρησκεία) των Ελλήνων [1/6/2014]
 127. Καθαρμός και Ιερουργία [1/9/2014]
 128. Περί «Πρόνοιας» – Ιεροκλής [1/9/2014]
 129. Οι μύθοι θεοπαράδοσης των Μυστηρίων της Ελευσίνας και των Καβείρων (Βοιωτία & Σαμαθράκη) εκ της Ρέας/Δήμητρας και η δημιουργία εκ της Θεάς των Ιερατικών γενών των Ευμολπιδών (=Ιεροφάντης) των Κηρύκων (=Κήρυκας) και των Επιβώμιων [1/12/2014]
 130. Περί Κόσμου, δημιουργικού αίτιου και Ιδεών ο λόγος [16/1/2015]
 131. Περί λογικής & αίδιας ψυχής : η ουσίας της, οι δυνάμεις της και το σχήμα της (άρμα με ηνίοχο και υπόπτερους ίππους) [1/2/2015]
 132. Περί Αρετών στο «ένθεο ζην»(θρησκεία) των Ελλήνων : οι 4εις Αρετές τις τριδυνάμου λογικής & αίδιας ψυχής ή του καθαυτό ανθρώπου[1/2/2015]
 133. Ενθέως ζην Ελλήνων – 2η π.Χ. χιλιετία Κρήτη : «αθάνατη τροφή και σωτηρία η οσιότητα και η λατρεία του Διός και της Μητέρας Ρέας» [1/2/2015]
 134. Μία άγνωστη πτυχή της ζωής του Πυθαγόρα [1/2/2015]
 135. Ευσέβεια, θυσία & προσευχή προς τους Θεούς – Ελλήνων ένθεο ζην [16/3/2015]
 136. Περί των Θεών των αρχαίων θρησκευτικών παραδόσεων : οι Θεοί της “αρχαίας εποχής” – κατά την Μινωική, Μυκηναϊκή και μετέπειτα περίοδο [22/4/2015]
 137. Ο ακρογωνιαίος λίθος του ένθεου ζην (θρησκεία) των Ελλήνων την μετά Κρητομυκηναϊκή χρονική περίοδο [1/6/2015]
 138. Ύβρις προς ικέτες, ξένους, ομόγνοιους & ορφανά : η εξ αυτής προκαλούμενη των Θεών μήνις [22/7/2015]
 139. Ενδοοικογενειακή βία : μορφή ύβρεως προς τους Θεούς [22/7/2015]
 140. Παλαιά μιάσματα – κνώδαλα βροτοφθώρα [2/9/2015]
 141. Το αμετάβλητο της ουσίας των ψυχών και όλων των λογικών γενών[27/1/2016]
 142. Οι Ιεραφόροι & Ιεροστόλοι και η αληθής & μόνη πορεία των ψυχών προς την θέωση[ 3/5/2016]
 143. Περί λευθερίας στον άνθρωπο 
 144. Γνώθι Σ’ αυτόν – κατά τον μέγα Ιουλιανό [12/9/2017]
 145. Ξύπνημα εν τω Φωτί-Πατρί Διί [15/1/2018]
 146. Τα 148 Δελφικά Παραγγέλματα ή “Πυθίας Γράμματα” [1/2/2018]

 147. Περί Αρετής [14/3/2018]
 148. Περί αρετής & σοφίας του (θεού) Έρωτα – μέρος Α’   [10/4/2018]
 149. Μείζονα Πολύγωνα [1/8/2019]
 150. Η Σανατάνα Ντάρμα(Sanatana Dharma) και η Τριμούρτη(Trimurti) [1/8/2019]
 151. Ο μύθος της Χάριλας : η πτώση εκ της θείας εξομοιώσεως, ήτοι εκ των 4ων τριάδων Αρετών [1/9/2019]
 152. Ο του Διονύσου προς τον Αστροχίτωνα Ηρακλή ύμνος [ΝΕΟ, 1-11-2019]
 153. Η λατρεία του Διονύσου στην Κρήτη, ως Λύσιος Ληναίος και Λύσειος Ίάκχος, ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνη και η λατρεία της Ινώς κατά την μεσο-μινωική περίοδο (2000 – 1750 π.Χ.) [ΝΕΟ, 14-11-2019]

 

Συγγραφέας κειμένων : Κεφάλας Δ. Ευστάθιος [Αμφικτύων], 1/1/2009 – …