Εις Ύπατον Κρονίδην


«τον Ζήνα των θεών τον άριστο αείσομαι και μέγιστο ευρύοπα, τον κρείοντα τελεσφόρο, ο οποίος οαρίζει πικνούς όαρους με την Θέμιδα που ξαπλώνει δίπλα του. Δώσε ιλασμό ευρύπα, κύδιστε, μέγιστε Κρονίδη.»

       H22 t ` to     H23  {Εἰς Ζῆνα}  

Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον εὐρύοπα κρείοντα τελεσφόρον, ὅς τε Θέμιστι ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει.   Ἵληθ᾽ εὐρύοπα Κρονίδη κύδιστε μέγιστε.