Εις Μούσας και Απόλλωνα


«Άρχομαι από τις Μούσες και τον Απόλλωνα και τον Δία. Γιατί από τις Μούσες και τον εκηβόλο Απόλλωνα έρχονται επι την χθόνα άνδρες αοιδοί & κυθαριστές και εκ του Διός βασιλιάδες. Είναι όλβιος όποιος τον φιλούν οι Μούσες. Ρέει γλυκερή αυδή από το στόμα του. Χαίρεται, τέκντα του Διός, και τιμήστε την αοιδή μου. Και εγώ τότε θα σας μνημονεύσω και σε αοιδή.»

       H24 t ` to     H25  {Εἰς Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα} 

Μουσάων ἄρχωμαι Ἀπόλλωνός τε Διός τε· ἐκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί, ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες· ὁ δ᾽ ὄλβιος ὅν τινα Μοῦσαι φίλωνται· γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.   Χαίρετε τέκνα Διὸς καὶ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν· αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.