Εις Διοσκούρους


Μούσα καλλήφωνη, άδε τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, τους Τυνδαρίδες, οι οποίοι γεννήθησαν εκ του Ολυμπίου Ζηνός, τους οποίους έτεκε υπό την κορυφή του Ταϋγέτου η πότνια Λήδα η οποία μύχθηκε κρυφά με τον μελαίνεφο Κρονίων. Χαίρεται, Τυνδαρίδες, επιβήτορες ταχαίων ίππων.

       H16 t ` to     H17   {Εἰς Διοσκούρους}

Κάστορα καὶ Πολυδεύκε᾽ ἀείσεο Μοῦσα λίγεια, Τυνδαρίδας οἳ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο· τοὺς ὑπὸ Ταϋγέτου κορυφῇς τέκε πότνια Λήδη λάθρῃ ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι.   Χαίρετε Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων.