Εις Ασκληπιόν


Το ιητήρα των νόσων, τον Ασκληπιο, άρχομαι να άδω, τον υιό του Απόλλωνος, τον οποίο γέννησε η δια Κορωνίς, η κόρη του βασελέος Φλεγύου, στο Δωτίο πεδίο, μέγα χάρμα για τους ανθρώπους, θελκτήρα των κακών οδυνών. Και συ να χαίρεσε με αυτό, άναξ. Σε λίτομαι με αοιδή.

       H15 t ` to     H16 5   {Εἰς Ἀσκληπιόν}  

Ἰητῆρα νόσων Ἀσκληπιὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν υἱὸν Ἀπόλλωνος τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς Δωτίῳ ἐν πεδίῳ κούρη Φλεγύου βασιλῆος, χάρμα μέγ᾽ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ᾽ ὀδυνάων.   Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε ἄναξ· λίτομαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ.