Περί λογικής & αΐδιας ψυχής : η ουσίας της, οι δυνάμεις της και το σχήμα της (άρμα με ηνίοχο & υπόπτερους ίππους)


 


Το περί λογικής & αίδιας ψυχής θείο δόγμα των Ελλήνων – που η πιο κοντινή στην παρούσα εν τη γενέσει ανθρωπότητα καταγραφή του έχει γίνει για τους Έλληνες από τον Θράκα Θεολόγο Ορφέα – και εξηγήθηκε πλήρως, αληθώς & όντως, μόνον μέσα από τα κείμενα των θείων φιλοσόφων Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Πλωτίνου, Πορφύριου, Ιάμβλιχου, Συριανού, Πρόκλου, Ερμεία & Ιεροκλή κτλ.

— Η μόνη αληθείς & όντως περί λογικής & αίδιας Ψυχής φιλοσοφία των Ελλήνων, μέσα από τα κείμενα της γραμματείας των Ελλήνων —

 Το παρόν κείμενο :

  • Αποκαθιστά την αλήθεια όσο αφορά την παντελώς ανυπόστατη οντικά, και ως εκ τούτου λανθασμένη, γνώμη που έχει δημιουργηθεί σε πολλούς ανθρώπους ότι η ψυχή είναι υλικής φύσεως.

  • Αποκαθιστά την αλήθεια, με τον πλέον αναλυτικό τρόπο, όσο αφορά την άποψη – που παραχαράζει και διαστρεβλώνει την Πανελλήνια(Ορφική) θεολογία και την Πυθαγόρεια & Πλατωνική φιλοσοφία – ότι ή παρομοίωση της ψυχής με <<σύμφυτης δύναμη ενός ζεύγους φτερωτών ίππων και του ηνιόχου τους>>, εκ μέρους του Πλάτωνα, δηλώνει τα δύο είδη ψυχής, την λογική & αίδια ψυχή και την άλογη & θνητή ψυχή.

  • Αποδεικνύει ότι συμφώνως με τον Πλάτωνα ο «ηνίοχος» της αΐδιας & λογικής ψυχής, στον περί ψυχής μύθο του Πλατωνικού «Φαίδρου», ΔΕΝ είναι η αΐδια & λογική ψυχή και οι «ίπποι» ΔΕΝ είναι η άλογη & θνητή ψυχή – ότι δηλ. ο αγαθός «ίππος» ΔΕΝ είναι  το θυμοειδές του ανθρώπου και ότι ο κακός «ίππος» ΔΕΝ είναι το επιθυμητικό μέρος του ανθρώπου!

  • Καταρρίπτει με τον πλέον αναλυτικό τρόπο την άποψη – που παραχαράζει και διαστρεβλώνει την Πανελλήνια(Ορφική) θεολογία και την Πυθαγόρεια & Πλατωνική φιλοσοφία – ότι ο «θυμός»(θυμοειδές) αποτελεί τον “πυρήνα” της υπάρξεώς του ανθρώπου, και όχι ένα – κατά τον Ορφέα, Πυθαγόρα, Πλάτωνα – εκ των μερών της θνητής & άλογης ψυχής, του ζώου(του θνητού μέρους του πλάσματος «άνθρωπος») – καθώς ο αλειθής & όντως άνθρωπος είναι η τριδύναμος αΐδια & λογική ψυχή, ο κατά τον Ιερέα του Δελφικού ναού Πλούταρχο “νους”.

 Η μελέτη υπάρχει για ευκολότερη χρήση και στο κοινό λογαριασμό των «φιλοσοφοῦμεν γνησίως τε καὶ ἱκανῶς» – & «Ακάδημος» στο Academia.edu  ως PDF αρχείο.

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας (Αμφικτύων) – 1/2/2015 : “Ακάδημος”, αμφικτυονία Πανελλήνιας (Ορφικής) Θεολογίας & Πλατωνικής Φιλοσοφίας –  φιλοσοφοῦμεν γνησίως τε καὶ ἱκανῶς