Φερεφάεσσα


Τό τραγούδι τών Νυμφών

ηχεί στό περιστύλιο τής Ψυχής μου

Ίσταται καί προίσταται τής Μνήμης μου

Φερεφάεσσα . . .

Σύνδεσμε τής Ψυχής μου

μέ τήν Ψυχή τού Κόσμου

Σύνδεσμε τής Ψυχής μου

μέ τών ανθρώπων τίς Ψυχές!

Χθονία καί Υπερχθονία Δέσποινα . . .

Ό απόηχος τών Άστρων μέ συντροφεύει.

Βαθυά Πηγή

Αρχαία Πληγη

Οί Μνήμες τού Κόσμου μέ συγκρατούν.

Θάλλος Ισχύος περίφαντης

Άφραστον Σέλας ιαματικόν.

 

Σεμέλη-Κυριακή Λαμπίρη