η πινακίδα KN Gg(1) 702 (103) εκ της Κνωσού. Χρονολογείται ως LM IIIA2, δηλ. 1320-1280 π.Χ. και αναφέρει με γραμμική Β’:
1. pa-si-te-o-i / me-ri *209VAS 1
2. da-pu2-ri-to-jo , / po-ti-ni-ja ‘me-ri’ *209VAS 1
Δηλ. :
1. Στους Πασίθεους μέλι 209 αμφορέας 1
2. Στην Λαβυρίνθου Πότνια μέλι 209 αμφορέας 1

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.