Η νεκρόπολη στο Αρμένι Ρεθύμνου (1370 – 1340 π.Χ.)


Η υστερομινωική νεκρόπολη στο Αρμένι Ρεθύμνου (θέση Πρινοκέφαλο, περιοχή Μοναχή Ελιά) αποτελείται από 200 τάφους που χρονολογούνται στο 1370 – 1340 π.Χ. – οι τάφοι ήταν οικογενειακοί και περιείχαν πολλούς νεκρούς που αποθέτονταν είτε στο δάπεδο είτε σε σαρκοφάγους. Σε ορισμένους τάφους η προσέγγιση στο θάλαμο γίνεται με κατηφορικό δρόμο και σε άλλους με σκαλιά. Τα κτερίσματα – κεραμική, ειδώλια, χάλκινα όπλα, εργαλεία, ιερατικά κοσμήματα, ήταν πάμπολλα καθώς οι περισσότεροι από τους τάφους βρέθηκαν ασύλητοι και γι’ αυτό περιείχαν πάρα πολλά «ευρήματα».

 

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας (Αμφικτύων) – 1/2/2015