«Απολογία Σωκράτους» [Πλάτων] – σε ηχογραφημένη μορφή απο τις εκδόσεις «Κάκτος».


  • (Μέρος 1/7)

  • (Μέρος 2/7)

  • (Μέρος 3/7)

  • (Μέρος 4/7)

  • (Μέρος 5/7)

  • (Μέρος 6/7)

  • (Μέρος 7/7)

  • Σωκράτους Παύση

  • (Δευτερολογία Μέρος 1/2)

  • (Δευτερολογία Μέρος 2/2)